מלגות דוקטורט

מרכז רפפורט מעניק מלגות לתלמידים מצטיינים, המתקבלים ללימודים בתכנית הבין-תחומית ביהדות זמננו ומייעדים עצמם למחקר בתחום העם היהודי בתפוצות בזמננו, תוך התמקדות בהתמודדות עם אתגר ההתבוללות. על מנת להגיש מועמדות למלגה, יש לפנות לראש התכנית ביהדות זמננו, פרופ' ג'ודי באומל baumelj@mail.biu.ac.il


מענקי מחקר

על מנת לקדם מחקר רציני ומקורי אודות תופעות ותהליכים פנים-יהודיים התורמים להעצמת ההתבוללות, וכן אודות דרכי תיקון אפשריות, מעניק מרכז רפפורט תמיכה לחוקרים, על מנת שיוכלו להקדיש זמן לערוך מחקר מקורי בנושא רלוונטי ולכתוב עבור המרכז נייר עמדה מחקרי, המתבסס על מחקר זה.

חוקרים המעוניינים לבצע מחקר בנושא הרלבנטי למרכז רפפורט, מתבקשים לשלוח הצעה כתובה הכוללת תיאור תמציתי של המחקר המוצע, תוך פירוט תרומתו המשוערת לקידום מטרות המרכז.


 
 
אתר - פימנטו כתובת: אוניברסיטת בר-אילן רמת גן, 52900 טלפון: 03-6734050      פקס: 03-6724915