מרכז רפפורט לחקר ההתבוללות ולחיזוק החיוניות היהודית פועל באוניברסיטת בר-אילן. המרכז עוסק בחקר תופעת ההתבוללות על היבטיה וגילוייה השונים, בניסיון להצביע על שורשיהם, ובמציאת דרכי התמודדות לשם חיזוק החיוניות של העם היהודי בזמננו. הפרספקטיבה של המרכז היא גלובלית, תוך הכרה במגוון הארצות וההקשרים שבהם חיים יהודים כיום.

 
 
אתר - פימנטו כתובת: אוניברסיטת בר-אילן רמת גן, 52900 טלפון: 03-6734050      פקס: 03-6724915