מרכז רפפורט לחקר ההתבוללות ולחיזוק החיוניות היהודית נוסד באוניברסיטת בר-אילן באביב 2001 ביוזמת רות וברוך רפפורט, שזיהו את ההתבוללות כסכנה הראשונה-במעלה לעתיד העם היהודי.

הנחת העבודה של המרכז היא שההתבוללות אינה תהליך סטיכי אלא החלטה אנושית. אם בעבר החליטו יהודים להתבולל על מנת להימנע מרדיפות ומסטיגמה, הרי שכיום המצב שונה. כיום ההתבוללות הנה בעיקרה פועל יוצא מכך, שבעיני יהודים רבים, זיקות יהודיות הִנן פחות אטרקטיביות מן החלופות הפתוחות בפניהם בעולם הפלורליסטי שבהווה. הנחה נוספת שלנו היא שחוסר אטרקטיביות סובייקטיבי זה, אינו בהכרח תוצאה של העדר ידע והעדר "שיווק" מוצלח בלבד. מסתבר שנטיית יהודים רבים להתנתק מזיקות יהודיות, מקורה בליקויים ממשיים הקיימים בהיבטים מגוונים של החיים היהודיים בהווה.

מפני שההתבוללות אינה תופעת טבע הכרחית, ניתן לא רק לחקור את היבטיה וגילוייה השונים ולהצביע על שורשיהם, אלא לבצע מחקר שיכול להצביע על אפשרויות חלופיות, שמימושן עשוי לקדם את חיזוק החיוניות של העם היהודי בזמננו.

אלו הם תחומי הפעילות של מרכז רפפורט:

  • ניתוח מחקרי ביקורתי של מגוון היבטים במצב הקיים של העם היהודי, לשם עמידה על הליקויים הקיימים התורמים להתבוללות.

  • התוויית דרכי התמודדות לשם חיזוק החיוניות של העם היהודי.

  • סיוע ראשוני לטווח קצר ("סטרט-אפ") למיזמים ממוקדים, המבוססים על זיהוי בעיה ספציפית וניסיון להתוות דרך להתמודדות עמה.

  • לשם קידום מטרות אלו, המרכז גם מקצה מלגות לדוקטורנטים המכשירים עצמם למחקר בתחומים הרלבנטיים לפעילות המרכז, במסגרת התכנית הבין-תחומית ביהדות זמננו.

הפרספקטיבה של המרכז היא גלובלית, תוך הכרה במגוון הארצות וההקשרים שבהם חיים יהודים כיום, ותוך הבנה שתובנות וכיווני פתרון המתאימים להקשר יהודי אחד, אינם בהכרח ניתנים להעתקה להקשר-חיים יהודי אחר. 
 
אתר - פימנטו כתובת: אוניברסיטת בר-אילן רמת גן, 52900 טלפון: 03-6734050      פקס: 03-6724915